"ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ"

Τι είναι Παραβολές και ο σκοπός αυτών

Παραβολές είναι απλές ιστορίες, από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Μέσα από αυτές ο Ιησούς Χριστός θέλει να μας διδάξει κάτι σπουδαίο.

Είναι η αλληγορική διήγηση με ηθικό δίδαγμα, η σύγκριση που κάνεις με κάτι άλλο.

Η κάθε παραβολή φανερώνει αλήθεια, η οποία δεν γίνεται απ΄όλους κατανοητή.

Ο Ιησούς Χριστός, χρησιμοποιούσε στις ομιλίες του παραβολές και οι μαθητές του τον ρώτησαν ...διατί λαλλείς προς αυτούς δια παραβολών; Ματθαίος 13/10

Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη.Ματθαίος 13/11

Η απάντηση του Κυρίου μας φανερώνει ότι με τις παραβολές γνωρίζουμε (όχι όλοι, αλλά σε όσους εδόθει) τα μυστήρια (μυστήριο είναι κάτι που εξηγείται δύσκολα ) της βασιλείας των ουρανών.

εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Ματθαίος 13/11

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

Η παραβολή έχει το σκοπό να διεγείρει το ενδιαφέρον όλων που ακούνε την παραβολή. Επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήται και δίκαιοι επεθύμησαν να ίδωσιν όσα βλέπετε, και δεν είδον, και να ακούσωσιν όσα ακούετε, και δεν ήκουσαν. Ματθαίος ιγ΄/17

Ήταν προφητευμένο ότι θα διδάξει τους ανθρώπους με παραβολές. διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος· Θέλω ανοίξει εν παραβολαίς το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου. Ματθαίος ιγ΄/35

Η παραβολή, έχει την ικανότητα να μεταβιβάσει την αλήθεια σε ειλικρινείς ανθρώπους που την ακούνε, που πολλές φορές τους ελέγχει ή τους φέρνει και σε δοκιμασία.

Από την παραβολή όταν γίνει κατανοητή βγάνει πνευματικό δίδαγμα και μια αιώνια αλήθεια.

Το νόημα της παραβολής είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον για μάθηση.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ
Ευαγγέλιο Κεφάλαιο/Εδάφιο
10 ΜΝΩΝ Λουκά ιθ/12
10 ΠΑΡΘΕΝΩΝ Ματθαίου κε/1
ΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λουκά ις/1
ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗΣ Ιωάννη ιε/1
ΑΝΑΙΔΟΥΣ ΦΙΛΟΥ Λουκά ια/5
ΑΠΟΔΗΜΗΣΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΟΥ Μάρκου ιγ/34
ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ Λουκά ιε/3
ΑΠΟΛΕΣΘΗΣΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ Λουκά ιε/8
ΑΣΠΛΑΧΝΟΥ ΔΟΥΛΟΥ (Μύρια Τάλαντα) Ματθαίου ιη/23
ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Λουκά ιε/11
ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ Λουκά ιβ/16
ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Ματθαίου κβ/1
ΔΙΚΤΥΟΥ Ματθαίου ιγ/47
ΔΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΣΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Λουκά ιβ/36
ΔΥΟ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Λουκά ζ/41
ΕΠΙΡΑΜΑ ΕΠΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΜΑΤΙΟΥ Ματθαίου θ/16

Λουκάς ε/36

ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ Ματθαίου κ/1
ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ Ματθαίου ιγ/24
ΚΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ Ματθαίου κα/33

Μάρκου ιβ/1

Λουκά κ/9

ΚΑΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ματθαίου ιγ/45
ΚΑΛΟΥ ΠΟΙΜΕΝΟΣ (ΑΛΗΓΟΡΙΑ) Ιωάννη ι/1
ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΜΑΡΙΤΟΥ Λουκά ι/30
ΚΕΚΡΥΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Ματθαίου ιγ/44
ΚΟΚΟΥ ΣΙΝΑΠΕΩΣ Ματθαίου ιγ/31

Λουκά ιγ/18

ΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ Λουκά ιη/1
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ Λουκά ιζ/7
ΛΥΧΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΜΟΔΙΟΝ Ματθαίου ε/15

Μάρκου δ/21

Λουκά η/16

ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ Λουκά ιδ/16
ΝΥΜΦΟΝΟΣ ΥΙΟΙ Ματθαίου θ/15
ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ Ματθαίου ζ/24

Λουκάς ς/48

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Λουκά ιδ/28
ΟΙΝΟΥ ΕΠΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΚΩΝ Ματθαίου θ/17

Λουκά ε/37

ΠΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΙΩΝ Ματθαίου κα/28
ΠΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λουκά ιβ/42
ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΥ Λουκά ις/19
ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΙΦΙΩΝ Ματθαίου κε/31
ΠΡΟΖΥΜΙΟΝ Ματθαίου ιγ/33

Λουκά ιγ/20

ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑΣ Λουκά ιδ/7
ΣΠΟΡΕΩΣ Ματθαίου ιγ/3

Μάρκου δ/3

Λουκά η/5

ΣΠΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Μάρκου δ/26
ΣΥΚΗΣ ΑΚΑΡΠΗΣ Λουκά ιγ/16
ΣΥΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ Ματθαίου κδ/32

Μάρκου ιγ/28

Λουκά κα/29

ΤΑΛΑΝΤΩΝ Ματθαίου κε/14
ΤΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Λουκά ιη/9
ΤΥΦΛΟΥ ΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ Λουκά ς/39